הובלת שפכים

ביוב ושאיבות בע"מ

חברת עג'י מתמחה בהובלת שפכים תעשייתיים ופרטיים ופועלת על פי התקנים המחמירים ביותר, וזאת באמצעות כ- 20 משאיות ביוב ייעודיות וכלים מקצועיים. החברה עושה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, הכוללות משאבות ייחודיות לשאיבת השפכים ומשאיות המשנעות אותם לאתרי פסולת מורשים מטעם המשרד לאיכות הסביבה. החברה מחזיקה בכל הרישיונות וההיתרים הדרושים על מנת להוביל שפכים וחומרים מסוכנים על פי החוק.

החשיבות של פינוי שפכים

שפכים ללא מענה ראוי מהווים נזק סביבתי ונזק כפול יותר לאדם, ולכן פינוי מהיר שלהם יכול למנוע ריח רע, מזהמים, יתושים ועוד. על פי חוק המים תשי"ט 1959,  כל מי שמייצר שפכים שיכולים להיות פסולת, אשפה ומים מזוהמים, חייב לדאוג לפנות אותם, על מנת למנוע ממי השופכין להפוך למפגע סביבתי מטריד. ההובלה חייבת להיעשות על ידי חברה ייעודית בעלת היתרים ורישיונות לעסוק בתחום, וכמובן באמצעות ביוביות ייחודיות ובטיחותית.

קצת על תהליך הטיפול בשפכים

כחלק מתהליך הובלת שפכים, חברת עג'י פועלת על פי החוקים ומבצעת את הטיפול בדרך מקצועית, תוך תכנון העבודה ושימוש בכלים המתאימים לאופי העבודה. התהליך נעשה בדרך זו:

  • שאיבת מי השופכין באמצעות משאית ביובית. 
  • הובלת השפכים למכון טיהור השפכים מורשה.
  • שימוש חוזר ויעיל במי השופכים לצורך ביתי או חקלאי.

תהליך הטיפול והובלת השפכים נעשה על ידי צוות מקצועי ומוסמך, העובר מפעם לפעם ריענונים ועדכונים, על מנת לבצע את העבודה במקצועיות רבה ובהתאם לתקני הבטיחות המחמירים.